Launching new website eConowind

2018 New Years reception of NMT

Showing of the 1:2 scale model at the 2018 New Years reception of NMT, Dutch maritime industry organisation.

Presentation of the Econowind unit

Presentation of the Econowind unit at the 2018 New Years reception of Conoship
International, including the showing of the 1:2 scale model.

Building and testing of the 1:2 scale model

After executed (CFD) calculations the first
working scale model of 1:2 is realised. The first test results give us a bright indication for
further improvements for the 1:1 model which shall be built in the first two quarters of
2018.

World wide prestation @ Europort 2017

World wide prestation @ Europort 2017 At the last Europort we proudly present the first
scale model (1:14) of the Econowind unit. Our concept of reducing the fuel consumption and
CO 2 emission of every suited vessel.

Ontwikkeling prototype eConowind-unit van start

VentiFoil windhulpvoortstuwing voor schepen

Als innovatieve scheepsontwerpers zijn wij altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden die het schip net dat beetje extra geven om zich te kunnen onderscheiden van de rest. Om dit te realiseren onderzoeken we continu nieuwe mogelijkheden die leiden tot een beter schip. Een van deze onderzoeken is gestart in 2008 en heeft geleid tot de veelbelovende econowind-unit. Samen met het in 2016 opgerichte Econowind wordt nu het eerste prototype gerealiseerd, gesteund door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Een eConowind-unit bestaat uit een 40-voets container met 2 VentiFoil® units: vleugelvormige masten van 11 m hoog welke met innovatieve grenslaagafzuiging en ‘flaps’ voor aanvullende windvoortstuwing op schepen op zee kan zorgen. Het brandstofverbruik van de conventionele, fossiele brandstofvoortstuwing en dus de CO2-uitstoot, worden daarmee evenredig gereduceerd. De ontwikkeling van deze innovatieve VentiFoil® windvoortstuwing is geïnitieerd door Conoship International BV en ondergebracht in een aparte onderneming eConowind BV, beiden gevestigd te Groningen.

Het gehele project bestaat uit ontwikkeling en testen van een 1:1 prototype van de eConowind-unit met speciale VentiFoil® vleugelprofielen, de mechanische constructies (zwenken en inklappen), de besturing voor inklappen en autonoom varen. Voor een 1:2 schaalmodel (resultaat van een voorbereidend onderzoek, voorafgaand aan dit project) worden instellingen (zoals ‘zeilstanden’ in relatie tot windsnelheden) en werkingscondities (luchtafzuigparameters) theoretisch en proefondervindelijk onderzocht en vastgesteld. Met de resultaten van het 1:2 model wordt een 1:1 prototype van de eConowind-unit ontwikkeld. Het prototype wordt na sterkteberekeningen voor de vleugelmast, klapconstructie, behuizing en dekbevestiging ontworpen en gebouwd.

Gemiddelde besparingen van 20 tot 30% op brandstof en CO2-uitstoot zijn te verwachten, met het juiste aantal eConowind-units per schip. Ook de volledig autonome besturing van de VentiFoil® units, steeds optimaal afgestemd op de actuele windsnelheid en –richting, wordt ontwikkeld en getest op zee. Te onderzoeken en testen veiligheidsaspecten omvatten onder ander de constructie, montage aan boord en automatisch inklappen van de VentiFoil® units bij zware storm en te grote hellingshoeken van het schip.